W schronisku znajduje się wiele spragnionych uczucia i domu psów i kotów , które z utęsknieniem czkają na ludzi chcących dać im prawdziwy dom i opiekę. W schronisku przebywa przeciętnie  około 200-300 psów i 100- 300 (w zależności od pory roku) kotów różnych ras i wielkości. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przyjmuje zwierzęta przez całą dobę, a wydaje nowym opiekunom w godzinach 10.00 - 14.00 i 15.00 - 17.00 przez wszystkie dni tygodnia (w niedziele i święta także)


 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt powstało w 1994 roku. Zostało zbudowane ze środków Gminy Miasta Krakowa oraz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Ten szczególny obiekt zabezpiecza zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, miejsce pobytu zwierzętom pozostawionym bez dozoru oraz organizuje ochronę przed bezdomnymi zwierzętami. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt jako zadanie własne gminy wynika z realizacji zapisu art. 11 ust 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o ochronie zwierząt.

Od kilku lat prowadzeniem schroniska zajmuje się Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Wspólnym wysiłkiem KTOZ i gminy udało się w przeciągu kilku ostatnich lat doprowadzić do sytuacji, w której krakowskie Schronisko jest uważane za jedną z najlepiej prowadzonych placówek tego typu w Polsce.


 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt jest utrzymywane przede wszystkim z pieniędzy przekazywanych przez Miasto Kraków. Ponadto wspomagane jest ze środków zgromadzonych przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Krakowie oraz hojnych darów mieszkańców Krakowa.  

 

Więcej informacji -> https://www.schronisko.krakow.pl/